Anders Kiellman
(1735-1798)
Soldat. Bodde i Skäletorps Soldatstorp, Drev (G)

Far:
Mor:
Födelse: 1735  
Dop: 

Gemål: Sara Arvidsdotter (1726-1800)
Lysning:  
Vigsel: 1757-12-18 Drev (G) d. 18 December vigdes Sold. Anders Kielman uti Skäletorps ry. och Sara Arvidsdotter i Bengtstorp.
Barn: Sven Andersson (1758-1844)

Död: 1798-11-23 Drev (G) Skälletorps soldatstorp
Den 23:e Nov. kl. 11 e.m. afled af torrvärk efter långvarigt sängliggande, gamle tjenstgörande soldaten af Kongl. Calmars Regemente och ? Compagnie, No. 81 Anders Kiellman, Gift, 63 år gammal; och begrofs med militärisk ? uti Drefs kyrkogård, den 9 December, Jordfästningen förrättades af Prosten Wickelgren.
Begravd: 1798-12-09 Drev (G)
Livshistoria:  mf fm mm ff (412)
Anders och Sara Arvidsdotter fick följande barn:
1) Sven Andersson 1758-1844
2) Israel Andersson 1764-

Anders var bosatt på följande platser:
Drev (G) Skäletorps Soldatstorp
Samtida händelser
1751 Kung Fredrik I dör och efterträds av Adolf Fredrik som är kung till 1771.
1753 Sverige går från den julianska kalendern till den gregorianska. Från 17 februari till 1 mars.
1757-1762 Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762.
1770 Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771 Kung Adolf Fredrik dör och efterträds av sin son Gustav III.
1772 Gustav III genomför en improviserad statskupp i augusti.
1778 Kvinnor får lov att vara anonyma i födelseboken vid födsel av oäkta barn.
1779 Sverige förbjuder den häxjakt som pågått sedan 1400-talet.
1788-1790 Gustaf III ryska krig Krig mot Ryssland (och Danmark). Fred i Värälä 1790.
1792 Gustav III blir skjuten vid en maskeradbal och dör tretton dagar senare.
1794 Kaffet förbjuds i Sverige.
1796 Engelsmannen Edward Jenner skapar ett vaccin mot smittkoppor.
Källor:
Vigsel: Drev (drev O.Hornaryd) 1753-1779 C:1 sidan: 331
 
Husförhör: Drev (drev O.Hornaryd) 1747-1770 AI:2 sidan: 337
Skäletorps Soldatstorp
 
Husförhör: Drev (drev O.Hornaryd) 1788-1812 AI:3 sidan: 248
Skäletorps Soldatstorp
 
Husförhör: Drev (drev O.Hornaryd) 1791-1800 AI:4 sidan: 278
Skäletorps Soldatstorp
 
Dödsbok: Drev (drev O.Hornaryd) 1782-1860 C:1 sidan: 441
Vigsel: Drev (drev O.Hornaryd) 1753-1779 C:1 sidan: 331
Husförhör: Drev (drev O.Hornaryd) 1747-1770 AI:2 sidan: 337
Husförhör: Drev (drev O.Hornaryd) 1788-1812 AI:3 sidan: 248
Husförhör: Drev (drev O.Hornaryd) 1791-1800 AI:4 sidan: 278
Dödsbok: Drev (drev O.Hornaryd) 1782-1860 C:1 sidan: 441