Ingrid Thorsdotter
(1697-1769)
Bodde på Sandreda Skattegård, Sjösås (G)

Far:
Mor:
Födelse: 1697 åu  
Dop: 

Gemål: Carl Olofsson (åu 1695-1770)
Lysning:  
Vigsel:  
Barn: Ingrid Carlsdotter (1736-1794)

Död: 1769-02-22 Sjösås (G) d: 22 Febr. afled hustru Ingrid Thoresdotter uti Sandra skattegård af 1½ åhrs mag - och bröstsjukdom och begrofs d. 5 marti, 72 åhr gammal.
Begravd: 1769-03-05 Sjösås (G)
Livshistoria:  mf fm mm mm m (831)
1) Jon Carlsson 1729-
2) Sven Carlsson 1733-
3) Ingrid Carlsdotter 1736-1794
4) Kerstin Carlsdotter 1741-
5) Sven Carlsson 1745-

Ingrid var bosatt på följande platser:
Sjösås (G) Sandreda skattegård
Samtida händelser
1709 Slaget vid Poltava, Karl XII förlorar och 23 000 svenskar blir ryska krigsfångar.
1710 kom pesten till Sverige med fartyg från Riga, ca 100 000 svenskar dör.
1718 uppfanns maskingeväret av James Puckle.
1718 Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Halden, Norge.
1720 Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1740 Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1741-1743 Hattarnas ryska krig krig mot Ryssland. Fred i Åbo 1743.
1751 Kung Fredrik I dör och efterträds av Adolf Fredrik som är kung till 1771.
1756 Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike, lever till 1791. (35 år)
1757-1762 Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762.
Källor:
Husförhör: Sjösås 1747-1752 AI:2 sidan: 63
Sandra Skattegård 1747-1749
 
Husförhör: Sjösås 1747-1752 AI:2 sidan: 185
Sandra Skattegård 1753-1755
 
Husförhör: Sjösås 1757-1790 AI:3 sidan: 163
Sandra Skattegård
 
Dödsbok: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 675
Husförhör: Sjösås 1747-1752 AI:2 sidan: 63
Husförhör: Sjösås 1747-1752 AI:2 sidan: 185
Husförhör: Sjösås 1757-1790 AI:3 sidan: 163
Dödsbok: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 675