Kerstin Ingesdotter
(1698-1774)
Bosatt i Äskebäcken i Hallingeberg socken (H)

Far: Inge Persson (1655-1717)
Mor: Kerstin Broddesdotter (1662-1740)
Födelse: 1698-02-24 Odensvi (H) d. 24 Febr. Inges dotter i Smitterstad, Kierstin.
Dop:1698-02 Odensvi (H) Wit. Karin i ? Måns ibid. H. Brita ?? i [Eneby]

Gemål: Daniel Bergman (1695-1742)
Lysning:  
Vigsel: 1720-10-16 Odensvi (H)
Barn: Annika Danielsdotter (1721-1807)

Död: 1774-09-04 Hallingeberg (H) Afledne Ryttaren Daniel Bergmans Enkia i lifstiden Sedesama Hustru Kierstin Ingesdotter ifrån Granebo på Greby ägor, af Slag jemte ålderdomsswaghet, 76 (år) 6 (mån)
Begravd: 1774-09-11 Hallingeberg (H)
Livshistoria:  fm mm fm fm m (747)
Kerstin Ingesdotter föddes i februari 1698 i Smitterstad i Odensvi socken (H) i Småland av föräldrarna Kerstin Broddesdotter (36 år) och hennes man, bonden och rusthållaren Inge Persson (43 år)

1717 när hon var 19 år gammal, dog hennes far Inge Persson i Smitterstad i Odensvi, 62 år gammal.

17201 när hon var 22 år gifte hon sig i Odensvi med Daniel Bergman som var 25 år gammal och som kom ifrån Locknevi (H)

Kerstin och Daniel Bergman fick följande barn:
1) Annika Danielsdotter 1721-1807
2) Per Danielsson 1729-
3) Catharina Danielsdotter 1737-

Alla barnen föddes i Äskebäcken i Hallingeberg.

1740 (jan) när Kerstin var nästan 42 år dog hennes mor Kerstin Broddesdotter i Smitterstad i Odensvi efter 5 års sjukdom, 78 år gammal.

1742 (nov) efter 22 års äktenskap, och när Kerstin var 44 år, skall hennes man Daniel Bergman, enligt generalmönsterrullorna, ha avlidit under sitt regementes hemtransport från kriget i Finland, troligen då i Umeå. Han var då 47 år gammal och lämnade därmed Kerstin med 3 barn som var 21, 13 och 5 år gamla.

1774 avled Kerstin av ålderdomssvaghet 76 år gammal.

Kerstin var bosatt på följande platser:
Odensvi (H) Smitterstad
Hallingeberg (H) Äskebäcken
Samtida händelser
1710 kom pesten till Sverige med fartyg från Riga, ca 100 000 svenskar dör.
1718 uppfanns maskingeväret av James Puckle.
1718 Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Halden, Norge.
1720 Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1741-1743 Hattarnas ryska krig krig mot Ryssland. Fred i Åbo 1743.
1749 fick Sverige som första land i världen en modern befolkningsstatistik.
1751 Kung Fredrik I dör och efterträds av Adolf Fredrik som är kung till 1771.
1756 Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike, lever till 1791. (35 år)
1757-1762 Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762.
1770 Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771 Kung Adolf Fredrik dör och efterträds av sin son Gustav III.
Källor:
Födelse: Odensvi 1688-1722 CI:2 sidan: 65
* 1698-02-2?
 
Husförhör: Odensvi 1713-1723 AI:1 sidan: 44
Kerstin med föräldrar i Smitterstad åren 1713-1723

Rusticus= bonde, Uxor=hustru, Filius=son, Filia=dotter, ancilla=piga
 
Husförhör: Hallingeberg 1730-1763 AI:1 sidan: 70
Kerstin med man och barn i Ryttartorpet i Äskebäcken.
 
Dödbok: Hallingeberg 1772-1811 CI:5 sidan: 449
† 1774-09-04
Födelse: Odensvi 1688-1722 CI:2 sidan: 65
Husförhör: Odensvi 1713-1723 AI:1 sidan: 44
Husförhör: Hallingeberg 1730-1763 AI:1 sidan: 70
Dödbok: Hallingeberg 1772-1811 CI:5 sidan: 449
-------------------------------------------------------
1 Magnus Bäckmarks hemsida
Barn 1 födelse: Hallingeberg 1721-1746 CI:3 sidan: 15
Barn 2 födelse: Hallingeberg 1721-1746 CI:3 sidan: 41
Barn 3 födelse: Hallingeberg 1721-1746 CI:3 sidan: 72