Inge Persson
(1655-1717)
Bonde och Rusthållare i Smitterstad, Odensvi (H)

Far: Per
Mor: NN Nilsdotter
Födelse: 1655 Dalhem (H) Född i Domra, Dalhem (H)
Dop: 

Gemål: Kerstin Broddesdotter (1662-1740)
Lysning:  
Vigsel: 1685-10 Odensvi (H)
Barn: Kerstin Ingesdotter (1698-1774)

Död: 1717-03-31 Odensvi (H) d. 31 Martij Inge Persson i Smittersta född i Domrö [?, Domra i Dalhem?] tiänt ... 9 åhr hoos sin Morbror i Olstorp och Dalhem Sochen mottagit gårdsb[ruk ?] i Smittersta och 163.. ... octobri tagit pig Kirstin Broddesdotter .. hustru, lefwat med hene i rätt äckta sinna [?] 32 åhr af[lat?] 5 barn, wa[r] en Gudhfruchtig och redelig man på 8 åhrs tijd haft särdeles ... ..., ... på åthskilliga [?] ... Men inga k[rank- ?] heter [?], innan dhen beste ... till kropp och siäl J.. honom [står hoo] f[ör-] lossa ifrån denne verden ... sädan han här lefwat 6.. (62 år)
Begravd:  Odensvi (H)
Livshistoria:  fm mm fm fm mf (1494)
Inge Persson skall enligt disbyt1 vara född 1655 i Dalhem socken (H) i Småland.

Han blev med tiden bonde och rusthållare2 i Smitterstad i Odensvi socken (H)
16853 gifte han sig i Odensvi (H) med sin kusin, Kerstin Broddesdotter (ca 21 år), dvs Inges mor NN Nilsdotter och Kerstins far Brodde Nilsson, var syskon. Odensvi vigselbok för året 1683 saknas och jag kan därför inte få fram deras vigselnotis.

Inge och Kerstin Broddesdotter fick följande barn:
1) Per Ingesson 1688-1770
2) Elin Ingesdotter 1690-1692
3) Elin Ingesdotter 1695-1758
4) Kerstin Ingesdotter 1698-1774
5) Nils Ingesson 1704-1771

Alla barnen föddes i Smitterstad i Odensvi socken.

1692 (11 dec) dog deras dotter Elin 2 år och 7 veckor gammal. Dödsorsak står ej.

1717 efter 33 års äktenskap dog Inge i Smitterstad 62 år gammal och lämnade sin hustru och 4 barn som var 29, 22, 19 och 13 år gamla. Hans hustru Kerstin levde i lite mer än 22 år till.

Inge var bosatt på följande platser:
Odensvi (H) Smitterstad
Samtida händelser
1660 Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1666 Lunds universitet grundas.
1668 Sveriges riksbank grundas.
1676 Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde.
1685 Johann Sebastian Bach föds i Tyskland.
1685 Georg Friedrich Händel (Barockmusikens mästare) föds i Tyskland.
1687 Sir Isaac Newton upprättar gravitationslagen.
1695 En svår missväxt drabbar Sverige i flera år med hungersnöd som följd.
1697 Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697 Stockholms slott brinner ner.
1700-1721 Stora nordiska kriget Sachsen, Danmark och Ryssland anfaller Sverige.
1709 Slaget vid Poltava, Karl XII förlorar och 23 000 svenskar blir ryska krigsfångar.
1710 kom pesten till Sverige med fartyg från Riga, ca 100 000 svenskar dör.
Källor:
Husförhör: Odensvi 1713-1723 AI:1 sidan: 44
Smitterstad åren 1713-1723

Rusticus= bonde, Uxor=hustru, Filius=son, Filia=dotter, ancilla=piga
 
Dödsbok: Odensvi 1688-1722 CI:2 sidan: 221
Husförhör: Odensvi 1713-1723 AI:1 sidan: 44
Dödsbok: Odensvi 1688-1722 CI:2 sidan: 221
----------------------------------------------------
1Födelse: Disbyt
Barn 2 födelse: Odensvi 1688-1722 CI:2 sidan: 46
Barn 2 död: Odensvi 1688-1722 CI:2 sidan: 107
Barn 3 födelse: Odensvi 1688-1722 CI:2 sidan: 58
Barn 4 födelse: Odensvi 1688-1722 CI:2 sidan: 65
Barn 5 födelse: Odensvi 1688-1722 CI:2 sidan: 88