Christian Möller
(1740-1806)
Skomakare
Borgare och mästare vid skomakareämbetet Etelhem, Gotland (I)

Far:
Mor:
Födelse: 1740-02-03  
Dop: 

Gemål: Maja Cajsa Dalhström (1743-1787)
Magdalena Hansdotter (1763-1827)
Lysning:  
Vigsel: 1789-03-19 Etelhem (I) 1789 martii d 19 wigdes skomakaren mästaren Christian Möller med Pigan ärlige och redige Helena Hansdotter
Barn: Anna Möller (1799-1874)

Död: 1806-06-07 Etelhem (I) den 7de junii afled i Herranom förra Borgaren Skomakaren Christian Möller 66 år och 5 månader gammal af Trånsjuka och begrofs d: 15 ejusdem
Begravd: 1806-06-15 Etelhem (I)
Livshistoria:  mf mf mf (106)
26 år gammal gifte Christian sig med Maja Cajsa Dahlström, som han fick 7 barn med.
"1766 febr. d 6 wigdes Skomakaren mästar Christian Möller med tunnbindarens mäster Gustaf Dahlströms dotter, Maja Caisa, som war ... . Hon fick ock barn 7 wekor efter bröllopet"

1) Hindrich Gustaf Möller 1766-
2)
-------------------------------------------

1789 den 19 mars, när han var 49 år gammal, gifte han om sig med pigan Magdalena (Helena) Hansdotter som var 25 år gammal och som kom från grannsocknen Garde (I)

Christian och Helena Hansdotter fick följande barn:
8) Johan Möller 1789-1789
9) Anna Magdalena Möller 1790-1791
10) döfött barn 1792-1792
11) Cristina Möller 1793-
12) Magdalena Johanna Möller 1796-
13) Anna Christina Möller 1799-1874

1789 dog deras son Johan.
1791 dog deras dotter Anna Magdalena.
1792 föddes ett dödfött barn.

Alla barnen föddes i Etelhem socken.

Christian var mästare vid skomakarämbetet.

1806 den 7 juli, efter 17 års äktenskap med sista hustrun Helena, dog Christian i Etelhem, 66 år gammal. Då var hans hustru 42 år, och hans yngsta barn, dottern Anna, 7 år gammal. Helena överlevde honom med hela 31 år, hon dog 1837 i Etelhem, 74 år gammal.

Christian var bosatt på följande platser:
Gotland (I) Etelhem
Samtida händelser
1740 Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1750 hade Sverige 1 miljoner 781 tusen invånare.
1751 Kung Fredrik I dör och efterträds av Adolf Fredrik. som är kung till 1771.
1753 Sverige går från den julianska kalendern till den gregorianska. Från 17 februari till 1 mars.
1757-1762 Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762.
1771 Kung Adolf Fredrik dör och efterträds av sin son Gustav III.
1772 Gustav III genomför en improviserad statskupp i augusti.
1788-1790 Gustaf III ryska krig Krig mot Ryssland (och Danmark). Fred i Värälä 1790.
1792 Gustav III blir skjuten vid en maskeradbal och dör tretton dagar senare.
1801 Tiggeri på städernas gator straffas med spö, ris och spinnhus.
1802 Kaffeförbudet som upprätthållits med hjälp av kaffespioner hävs.
Källor:
Vigsel: Garde (I) CI:2 (1781-1854) Bild 2060 / sid 403
 
Husförhör: Etelhem (I) AI:1 (1802-1810) Bild 400 / sid 58
 
Dödbok: Garde (I) CI:2 (1781-1854) Bild 2280 / sid 447
Vigsel 1: Garde (I) CI:1 (1740-1780) Bild 1390 / sid 274
Vigsel 2: Garde (I) CI:2 (1781-1854) Bild 2060 / sid 403
Husförhör: Etelhem (I) AI:1 (1802-1810) Bild 400 / sid 58
Dödbok: Garde (I) CI:2 (1781-1854) Bild 2280 / sid 447