Hans Larsson
(1653-1742)
Skattebonde, Rusthållare och Sockenman i Blidstena, Västra Ed (H)

Far: Lars Hansson (-1681)
Mor: Märta Nilsdotter (1627-1698)
Födelse: 1653 Västra Ed (H) Årtalet uppskattat efter dödsboken. Född i Blidstena, Västra Ed (H). Födelsebok mellan åren 1639-1670 saknas.
Dop: Västra Ed (H)

Gemål: Malin Lorentzdotter (1668-1744)
Lysning:  
Vigsel: 1693 Västra Ed (H) Hans Larsson i Blistena och Malin Lourentzdotter.
Barn: Anna Hansdotter (1696-1759)

Död: 1742-06-20 Västra Ed (H) d. 20 Junii. gl. Sochneman Hans Larsson i Blistena, warit en gång gift, aflat med sin Hustru 7 barn, blind i 4 år och legat 2 år till säng.
gl - 89 år.
Begravd:  Västra Ed (H)
Livshistoria:  fm mm ff fm mf (1478)
Hans Larsson föddes 1653 i Blidstena i Västra Ed socken (H) i Småland av föräldrarna Märta Nilsdotter (26 år) och hennes man Lars Hansson.
Födelseåret är uppskattat efter dödsboken, där han var 89 år när han dog 1742. Dessa uppgifter har jag även hittat i boken Broddebo historien om en by, sidan 347. Födelseboken för åren 1639-1670 saknas för Västra Ed, därför kan jag inte få fram en exakt födelsedatum.

1681 när Hans var 28 år gammal, dog hans far Lars Hansson i Blidstena. Dödsorsak eller ålder står ej.

1693 när han var omkring 40 år gammal, gifte han sig med Malin Lorentzdotter som var 25 år gammal, och född i Dalhem (H) socken i Småland.

Hans var sockenman och rusthållare i Blidstena.

Hans och Malin Lorentzdotter fick följande barn:
1) Lars Hansson 1694-1695
2) Anna Hansdotter 1696-1759
3) Karin Hansdotter 1699-1699
4) Lars Hansson 1700-1778
5) Karin Hansdotter 1703-
6) Märta Hansdotter 1707-1708
7) Nils Hansson 1710-1778

1695 dog deras son Lars 1½ år gammal. Dödsorsak står ej.

1698 (jun) när Hans var 45 år, dog hans mor Märta Nilsdotter i Blidstena. Prästen har skrivit att hon var 75 år när hon dog, men räknar man efter så blir det 71 år och 4 månader.

1699 dog deras dotter Karin 4 månader gammal.
1708 dog deras dotter Märta 19 veckor gammal.

1742 i juni, efter 49 års äktenskap, dog Hans i Blidstena, 89 år gammal. Han hade då varit blind i 4 år och sängliggande i 2. Hans hustru Malin Lorentzdotter levde lite över 2 år till, hon dog i augusti 1744.

Hans var bosatt på följande platser:
Västra Ed (H) Blidstena
Samtida händelser
1658-1660 Karl X Gustav andra danska krig - krig mot Danmark. Fred i Köpenhamn 1660.
1660 Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1666 Lunds universitet grundas.
1668 Sveriges riksbank grundas.
1695 En svår missväxt drabbar Sverige i flera år med hungersnöd som följd.
1697 Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1700-1721 Stora nordiska kriget Sachsen, Danmark och Ryssland anfaller Sverige.
1709 Slaget vid Poltava, Karl XII förlorar och 23 000 svenskar blir ryska krigsfångar.
1710 kom pesten till Sverige med fartyg från Riga, ca 100 000 svenskar dör.
1718 Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Halden, Norge.
1720 Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1741-1743 Hattarnas ryska krig krig mot Ryssland. Fred i Åbo 1743.
Källor:
Vigsel: Västra Ed 1693-1699 CI:2 sidan: 211
Vigsel 1693. Datum står ej.
 
Husförhör: Västra Ed 1722-1724 AI:1 sidan: 48
Blidstena 28 februari 1722.
 
Husförhör: Västra Ed 1727-1728 AI:1 sidan: 101
Blidstena 28 februari 1727.
 
Husförhör: Västra Ed 1729-1730 AI:2 sidan: 3
Blidstena 1729.
 
Husförhör: Västra Ed 1729-1730 AI:2 sidan: 43
Blidstena 1730.
 
Dödsbok: Västra Ed 1733-1764 CI:4 sidan: 369
† 1742-06-20
Vigsel: Västra Ed 1693-1699 CI:2 sidan: 211
Husförhör: Västra Ed 1722-1724 AI:1 sidan: 48
Husförhör: Västra Ed 1727-1728 AI:1 sidan: 101
Husförhör: Västra Ed 1729-1730 AI:2 sidan: 3
Husförhör: Västra Ed 1729-1730 AI:2 sidan: 43
Dödsbok: Västra Ed 1733-1764 CI:4 sidan: 369
------------------------------------------------
Födelse: Boken Broddebo historien om en by, sidan 347
Barn 1 födelse: Västra Ed 1693-1699 CI:2 sidan: 197
Barn 1 död: Västra Ed 1693-1699 CI:2 sidan: 238
Barn 2 födelse: Västra Ed 1693-1699 CI:2 sidan: 201
Barn 3 födelse: Västra Ed 1693-1699 CI:2 sidan: 146
Barn 3 död: Västra Ed 1693-1699 CI:2 sidan: 245 - gid:199.36.85200
Barn 4 födelse: Västra Ed 1700-1704 CI:3 sidan: 8
Barn 5 födelse: Västra Ed 1700-1704 CI:3 sidan: 27
Barn 6 födelse: Västra Ed 1700-1704 CI:3 sidan: 37
Barn 6 död: Västra Ed 1700-1732 CI:3 sidan: 244
Barn 7 födelse: Västra Ed 1700-1704 CI:3 sidan: 48