Anders Nilsson
(1623-1693)
Bonde i Öndal, Ukna (H)

Far: Nils Knutsson (ca 1580-ca 1650)
Mor:
Födelse: 1623 Ukna (H) Öndal i Ukna socken (H)
Dop: Ukna (H)

Gemål: Ingeborg Persdotter (1623-1692)
Lysning:  
Vigsel: 1649 
Barn: Nils Andersson (1660-1719)

Död: 1693-05-17 Ukna (H) d. 21 May begrofs .. Anders Nilsson i Öndahl, född i Öndahl Anno 1623, bodt på Foglewik? i 2 åhr, i Överum i 5 åhr, på Ramsnäs i 1 åhr. Anno 1649 intret i ektenskap med … hustrun Ingeborg Persdotter och sammanlefvad 43 åhr, samman fåt 6 söner och 5 dötrar. Blef siuk d: 8 May af håll och d: 17 May om morgonen kl: 6 afled, 70 åhr gammal. Ligger på skattegårdens grafplats i Öndahl.
Begravd: 1693-05-21  "ligger på Skattegårdens grafplats i Öndahl"
Livshistoria:  ff ff fm mm ff (1052)
Ander Nilsson föddes 1623 i Öndal i Ukna socken (H) i Småland. Hans far hette Nils Knutsson.

Anders var bonde i Öndal och ägde 24 alnar i skattegården (1/4 mtl)

1649 när han var 26 år gammal gifte han sig med Ingeborg Persdotter som också var 26 år.

Anders och Ingeborg Persdotter fick följande barn:
1) Per Andersson 1654-1718
2) Nils Andersson 1660-1719
3) Karin Andersdoter 1665-
4) Måns Andersson 1668-1733
5) Olof Andersson 1670-1721
6) Jöns Andersson 1671-1737
7) Jon Andersson 1672-1753

1692 efter 44 års äktenskap och när Anders var 69 år gammal dog hans hustru Ingeborg 69 år gammal. 1693 dog Anders i Öndal i Ukna 70 år gammal.

Anders var bosatt på följande platser:
Ukna (H) Öndal
Samtida händelser
1632 Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1643-1645 Krig mot Danmark. Fred i Brömsebro 1645.
1650 Alla svenskar måste besöka kyrkan på söndagar, de som inte kom straffades hårt.
1655-1660 Karl X Gustav polska krig - krig mot Polen. Fred i Olivia 1660.
1656-1661 Karl X Gustav ryska/livländska krig - krig mot Ryssland. Fred i Kardis 1661.
1657-1658 Krig mot Danmark. Karl X Gustav genomför tåget över Bält. Fred i Roskilde.
1658-1660 Karl X Gustav andra danska krig - krig mot Danmark. Fred i Köpenhamn 1660.
1660 Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1676 Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde.
1685 Georg Friedrich Händel (Barockmusikens mästare) föds i Tyskland.
1687 Sir Isaac Newton upprättar gravitationslagen.
Källor:
Dödsbok: Ukna 1681-1694 CI:1 sidan: 305
† 1693-05-17
Dödsbok: Ukna 1681-1694 CI:1 sidan: 305
Boken: Gård och släkt Tryserum-Hannäs årsbok 1997 sidan: 57