Knut Nilsson
(1545-1635)
Skattebonde i Bällsjö Västra Ed (H)
Skattebond i Öndal, Ukna (H)
Nämdeman 1594-1613

Far: Nils Ragvaldsson (ca 1510-ca 1595)
Mor:
Födelse: 1545 åu Västra Ed (H) Född omkring 1545-1550 i Bällsjö i Västra Ed socken (H) i småland.
Dop: Västra Ed (H)

Gemål:
Lysning:  
Vigsel:  
Barn: Nils Knutsson (ca 1580-ca 1650)

Död: 1635 åu Ukna (H) Död omkring år 1635 i Öndal, Ukna socken (H)
Begravd:  
Livshistoria:  ff ff fm mm ff ff (4208)
Knut Nilsson föddes omkring år 1545-1550 i Bällsjö i Västra Ed socken (H) i Småland. Hans far hette Nils Ragvaldsson.

Han står med i jordeboken för Bällsjö som skattebonde mellan åren 1584-1589.
Han flyttade efter arvsskiftet till Öndal i Ukna socken (H) som blivit tilldelat hans far Ragvald.
Brukar tillsammans med sin far Nils och brodern Jöns hela skattegården Öndal, betalar skatt och tionde fram till och med år 1634.
1602 får Knut med sin bror Jöns laga fasta på hela skattegården Öndal efter att de löst ut sina släktingar.

Knut hade en process med Ulf Jönsson Snakenborg i Fyllingarum i Ringarums socken (E), om 13 alnar i Skedshult, men Knut kunde med vittnen styrka att hans föräldrar och förfäder alltid innehaft dessa 13 alnar skattejord i Skedshult och tilldömdes därför dessa även i fortsättningen.
Han var även nämdeman vid Tjusts häradsrätt omkring åren 1594-1613.

Knut och NN fick följande barn:
1) Nils Knutsson ca 1580-ca 1650
2) Tyres Knutsson ca 1590-1667.

Knut var bosatt på följande platser:
Västra Ed (H) Bällsjö
Ukna (H) Öndal
Samtida händelser
1555-1557 Krig mot Ryssland. Finland härjas svårt.
1560 Gustav Vasa dör och efterträds av sin son Erik XIV.
1563-1570 Nordiska sjuårskriget. Krig mot Danmark och Lübeck.
1568 Efter uppror blir Johan III ny kung. Erik XIV blir avsatt.
1570-1583 Sverige angrips av Ryssland och dras in i det Livländska kriget.
1577 Den avsatta kungen Erik XIV dör på Örbyhus slott.
1592 Johan III dör och efterträds av sonen Sigismund som även är kung i Polen.
1599 Kung Sigismund avsätts och Karl IX blir svensk riksföreståndare.
1600 Linköpings blodbad.
1611 Danmark angriper Sverige.
1611 Karl IX dör och Gustaf II Adolf blir kung.
1613 Kalmarkriget avslutas. Sverige tvingas betala lösen för Älvsborgs fästning.
1618-1648 Trettioåriga kriget svenskt deltagande åren 1630-1648.
1628 Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker under sin första resa.
1632 Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
Källor:
Boken: Gård och släkt Tryserum-Hannäs årsbok 1997 sidan: 53