Nils Olofsson
(1647-1722)
Rättare, bosatt i Havet, Odensvi (H)

Far: Olof Esbjörnsson (161(2)-1707)
Mor: Karin Nilsdotter
Födelse: 1647-10 Odensvi (H) 
Dop:1647-10-03 Odensvi (H) 3 Octob. Olåff Esbiörnsons son i Hafvet: Niels - Göran i Ø˙a och fru Karin i Odensw˙.

Gemål: Anna
Lysning:  
Vigsel:  
Barn: Anders Nilsson (1677-1761)

Död: 1722-02-04 Odensvi (H) d 4 feb Nils Olsson i Hafet, vidh 40 åhr Rettare öfver Sochn och i medlertid 19 åhr gårdsfogde på Onswijholm, en snäl byggemästare, ty han för uthan största byg(n)ingen på Onswijholm, har han på alla 3 gårdarna diregerat. Haft 7 barn, af hwilka 3 söner och 2 döttrar lefva, efter barnens begiäran blef han lagd uthi kyrkan på stor gången uthwidh st. kyrkiodören, nästan 78 åhr gamal.
(74 år skall det vara)
Begravd:  Odensvi (H)
Livshistoria:  fm mm ff mf ff (1480) fm mf mf mf f(724)
Nils och Anna NN fick följande barn:
1) Anders Nilsson 1677-1761
2) Olof Nilsson 1689-1732
3) Lisbetha Nilsdotter 1691-
4) Lars Nilsson 1695-

Nils var bosatt på följande platser:
Odensvi (H) Havet
Samtida händelser
1655-1660 Karl X Gustav polska krig - krig mot Polen. Fred i Olivia 1660.
1656-1661 Karl X Gustav ryska/livländska krig - krig mot Ryssland. Fred i Kardis 1661.
1657-1658 Krig mot Danmark. Karl X Gustav genomför tåget över Bält. Fred i Roskilde.
1658-1660 Karl X Gustav andra danska krig - krig mot Danmark. Fred i Köpenhamn 1660.
1660 Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1685 Georg Friedrich Händel (Barockmusikens mästare) föds i Tyskland.
1687 Sir Isaac Newton upprättar gravitationslagen.
1695 En svår missväxt drabbar Sverige i flera år med hungersnöd som följd.
1697 Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697 Stockholms slott brinner ner.
1700-1721 Stora nordiska kriget Sachsen, Danmark och Ryssland anfaller Sverige.
1709 Slaget vid Poltava, Karl XII förlorar och 23 000 svenskar blir ryska krigsfångar.
1710 kom pesten till Sverige med fartyg från Riga, ca 100 000 svenskar dör.
1718 uppfanns maskingeväret av James Puckle.
1718 Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Halden, Norge.
1720 Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
Källor:
Födelse: Odensvi 1633-1681 CI:1 sidan: 89
Dop 1647-10-03
 
Husförhör: Odensvi 1713-1723 AI:1 sidan: 40
Havet - Nils med sonen Anders Nilsson och sonhustru Anna.
 
Dödsbok: Odensvi 1722-1744 CII:1 sidan: 109
† 1722-02-04
Födelse: Odensvi 1633-1681 CI:1 sidan: 89
Husförhör: Odensvi 1713-1723 AI:1 sidan: 40
Dödbok: Odensvi 1722-1744 CII:1 sidan: 109