Anders Persson
(16(59)-1723)
Bonde och rusthållare i Kila, Odensvi (H)

Far:
Mor:
Födelse: 16(59)  "Wästbo Sn" troligen menas Västbo härad.
Dop: 

Gemål: Cicilia Svensdotter (1667-)
Lysning:  
Vigsel: 1690-10-09 Odensvi (H) d. 9 (okt) drängen Anders Persson och Cicilia Svensdotter i K˙hla.
Barn: Karin Andersdotter (1705-1768)

Död: 1723-01 Odensvi (H)
Begravd: 1723-02-03 Odensvi (H) den 3 Februarij Anders Pärson i Kijhla föd i wäsbo och unarij Sochn kom 17 åhr gamal [hijt?] i Tiust att tiäna i gambleby Sochn allena (?) på 2 ställen 8 åhr, [sed]an i onswij Prästgård hos Sal. kyrkioherden 4 åhr der på inlät han [sig] i äcktenskap med sin efterlåtna hustru h Sißela Swensdr 34 åhr aflat med henne 7 barn af hwilka 4 allena efterlefwa 3 döttrar och en son. hans dödzmåhl timade olyckeligen att då han ärnade köra 2 sågstockar til Smittersta såg på kälken och kom på lille brante backen wid sangrinna stöp laßet på honom, hwar af han på blixet blef död. 63 åhr gamal
Livshistoria:  fm mm mf mm f (758)
Anders Persson gifte sig när han var ca 30 år gammal, med Cicilia Svensdotter som kom ifrån Kila i Odensvi socken. De bosatte sig också där.

1723 i januari, efter 34 års äktenskap och 7 barn (enligt dödboken) dog Anders i Kila, 63 år gammal.

Anders var bosatt på följande platser:
Odensvi (H) Kila
Samtida händelser
1676 Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde.
1677 Allmänna kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1678 En svensk transportflotta går under vid Bornholm.
1680 Straffen för slagsmål och oljud under kyrkobesök skärps, i vissa fall till dödsstraff.
1682 Indelningsverket införs. dvs. varje rote (2-4 gårdar) får sörja för ett soldattorp.
1684 Hårdare straff införs för att upprätthålla katekesförhören & kyrkobesöken.
1695 En svår missväxt drabbar Sverige i flera år med hungersnöd som följd.
1697 Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697 Stockholms slott brinner ner.
1700-1721 Stora nordiska kriget Sachsen, Danmark och Ryssland anfaller Sverige.
1709 Slaget vid Poltava, Karl XII förlorar och 23 000 svenskar blir ryska krigsfångar.
1710 kom pesten till Sverige med fartyg från Riga, ca 100 000 svenskar dör.
1718 Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Halden, Norge.
1720 Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
Källor:
Vigsel: Odensvi 1688-1722 CI:2 sidan: 142
Vigsel 1690-10-09
 
Husförhör: Odensvi 1713-1723 AI:1 sidan: 42
Kila i Odensvi
 
Dödbok: Odensvi 1722-1744 CII:1 sidan: 112
Begravd 1723-02-03
Vigsel: Odensvi 1688-1722 CI:2 sidan: 142
Husförhör: Odensvi 1713-1723 AI:1 sidan: 42
Dödbok: Odensvi 1722-1744 CII:1 sidan: 112