Anders Svensson
(165(8)-1738)
Bonde i Bashult, Hallingeberg (H)
Frälsebonde i Skaftekulla, Hallingeberg (H)

Far: Sven
Mor:
Födelse: 165(8)  
Dop: 

Gemål: Maria Jönsdotter (1665-1740)
Lysning:  
Vigsel: 1687-10-16 Hallingeberg (H) d. 16 Octob. Wigdes Anders Svensson i Bashult och Maria Jönsdåtter i Hult.
Barn: Erik Andersson Törning (1688-1756)

Död: 1738-03 Hallingeberg (H)
Begravd: 1738-03-12 Hallingeberg (H) 12 Martii. Anders Svensson i Skaftekulla - 79 åhr.
Livshistoria:  fm mm fm mf ff (1496)
1) Erik Andersson Törning 1688-1756
2) Kierstin Andersdotter 1690-
3) Arvid Andersson 1697-
4) Anna Andersdotter 1700-
5) Sven Andersson 1703-
6) Knut Andersson 1706-1772
7) NN Andersson - 1707

Anders var bosatt på följande platser:
Hallingeberg (H) Bashult
Hallingeberg (H) Skaftekulla
Samtida händelser
1669 23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669 Allmän kyrkobön mot trolldom införs.
1671 Gårdsrätt införs, dvs. adeln har rätt att döma och straffa sina tjänare.
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1677 Allmänna kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680 Straffen för slagsmål och oljud under kyrkobesök skärps, i vissa fall till dödsstraff.
1682 Indelningsverket införs. dvs. varje rote (2-4 gårdar) får sörja för ett soldattorp.
1684 Hårdare straff införs för att upprätthålla katekesförhören & kyrkobesöken.
1695 En svår missväxt drabbar Sverige i flera år med hungersnöd som följd.
1700-1721 Stora nordiska kriget Sachsen, Danmark och Ryssland anfaller Sverige.
1709 Slaget vid Poltava, Karl XII förlorar och 23 000 svenskar blir ryska krigsfångar.
1710 kom pesten till Sverige med fartyg från Riga, ca 100 000 svenskar dör.
1725 Missväxt i stora delar av landet med svält som följd.
1726 Konventikelplakatet införs som förbjuder bönemöten i hemmen.
1734 Ny lag avskaffar stympning som bestraffning.
Källor:
Vigsel: Hallingeberg 1680-1688 CI:1 sidan: 122
Vigsel 1687-10-16
 
Dödbok: Hallingeberg 1737-1747 CI:3 sidan: 158
Begravd 1738-03-12
Vigsel: Hallingeberg 1680-1688 CI:1 sidan: 122
Dödbok: Hallingeberg 1737-1747 CI:3 sidan: 158