Nils Andersson
(1700-1773)
Bonde i Yxnanäs, Sjösås (G)

Far:
Mor:
Födelse: 1700  år uppskattat efter dödboken.
Dop: 

Gemål: Maria Olofsdotter (åu 1709-1744)
Brita Johansdotter (1721-1761)
Lysning:  
Vigsel: 1744-12-30 Sjösås (G) d. 30 Decemb. wigdes Nils Andersson och Britta Johansdotter i Yxnanäs. Morgongåfva 20 lod silfver.
Barn: Håkan Nilsson (1745-1796)

Död: 1773-09-05 Sjösås (G) Den 5te September afled änkemannen Nils Andersson från Yxnanäs af rödsot 73 åhr gammal och begrofs den 8 ejusdem.
Begravd: 1773-09-08 Sjösås (G)
Livshistoria:  mf fm mf ff (408)
Har inte hittat födelsenotisen till Nils Andersson ännu. Han borde dock vara född omkring år 1700 eftersom han var 73 år gammal när han dog 1773.

Han gifte sig i början på 1730-talet med Maria Olofsdotter. Har inte hittat deras vigselnotis.

Nils och Maria Olofsdotter fick följande barn:
1) Måns Nilsson 1735-
2) Jonas Nilsson 1736?-
3) Håkan Nilsson 1737-1737 tvilling
4) Lisbeth Nilsdotter 1737- tvilling
5) Ingeborg Nilsdotter 1744-1744 tvilling
6) Kirstin Nilsdotter 1744-1744 tvilling

Alla barnen föddes i Yxnanäs i Sjösås socken (G) i Kronobergs län i Småland.
Födelsenotisen till barn nr. 2-Jonas, kan jag ej hitta, men han finns med i HFL, där det står att han skall vara född 1736.

1737 den 3 augusti dog deras son Håkan, 4 månader gammal.
1744 den 9 januari, när Nils var ca 44 år gammal, dog hans hustru Maria i barnsäng, samma dag som hon födde tvillingar. I hennes dödnotis står följande:
den 9 Januarii afled i Barnsäng Nils Anderssons hustru i Yxnanäs Maria Olofsdotter begrofs den 22 ejusdem. 35 åhr gammal.

1744 den 23 januari dog hans dotter tvillingen Kirstin, 14 dagar gammal.
1744 den 30 maj dog hans andra tvillingdotter Ingeborg, 4 månader och 21 dagar gammal.
-------------------------------------------

1744 den 30 december, när han var ca 44 år gammal, gifte han om sig för andra gången, nu med Brita Johansdotter, som var omkring 23 år gammal.

Nils och Brita Johansdotter fick följande barn:
7) Håkan Nilsson 1745-1796
8) Anders Nilsson 1749-1751
9) Anders Nilsson 1752-1753
10) Maria Nilsdotter 1754-
11) Anders Nilsson 1759-1761

1751 den 15 maj dog deras son Anders av kopporna, 1½ år gammal.
1753 den 20 mars dog deras andra son med namn Anders i "kräftsjuka" 9 månader gammal.

1761 den 6 april dog deras 3:e son med namn Anders av "bröstsjuka" 1½ år gammal.
1761 den 18 maj, 1 månad och 12 dagar efter att deras son Anders avlidit, och efter 16 års äktenskap, dog hans hustru Brita i Yxnanäs, av "hysteria". Hur gammal hon var står ej, men enligt HFL skall hon ha varit född 1721, så hon var omkring 40 år när hon dog.

Efter hustruns död blir Nils inhyses i Yxnanäs, när hans dotter Elisabeth och hennes man Håkan Börjesson tar över gården. På gården bor även hans dotter Maria.

1773 den 5 september avled Nils i Yxnanäs av rödsot, 73 år gammal. Av hans 11 barn blev endast 5 vuxna.

Nils var bosatt på följande platser:
Sjösås (G) Yxnanäs
Samtida händelser
1709 Slaget vid Poltava, Karl XII förlorar och 23 000 svenskar blir ryska krigsfångar.
1710 kom pesten till Sverige med fartyg från Riga, ca 100 000 svenskar dör.
1718 Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Halden, Norge.
1720 Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1725 Missväxt i stora delar av landet med svält som följd.
1726 Konventikelplakatet införs som förbjuder bönemöten i hemmen.
1734 Ny lag avskaffar stympning som bestraffning.
1738 Partinamnen hattar och mössor börjar att andvändas i riksdagen.
1741-1743 Hattarnas ryska krig krig mot Ryssland. Fred i Åbo 1743.
1749 fick Sverige som första land i världen en modern befolkningsstatistik.
1753Ny tideräkning införs. 11 dagar försvinner.
1757-1762 Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762.
1771 Kung Adolf Fredrik dör och efterträds av sin son Gustav III.
Källor:
Husförhör: Sjösås 1732-1738 AI:1 sidan 118
Nils i Yxnanäs med fru nr 1 - Maria.
 
Vigsel 2: Sjösås 1744-1752 C:2 sidan 141
Vigsel 1744-12-30
 
Husförhör: Sjösås 1743-1746 AI:1 sidan 189
Nils i Yxnanäs med fru nr 2 - Brita.
 
Husförhör: Sjösås 1747-1752 AI:2 sidan 78
Yxnanäs 1747-1750
 
Husförhör: Sjösås 1753-1756 AI:2 sidan 202
Yxnanäs 1754-1756
 
Husförhör: Sjösås 1757-1790 AI:3 sidan 210
Yxnanäs 1757-1761
 
Husförhör: Sjösås 1757-1790 AI:3 sidan 210
Nils som inhyses i Yxnanäs.
 
Husförhör: Sjösås 1757-1790 AI:3 sidan 620

 
Dödbok: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 682
† 1773-09-05
Husförhör: Sjösås 1732-1738 AI:1 sidan: 118
Fru 1 död: Sjösås 1744-1753 C:2 sidan: 147
Vigsel 2: Sjösås 1744-1752 C:2 sidan 141
Husförhör: Sjösås 1743-1746 AI:1 sidan: 189
Husförhör: Sjösås 1747-1752 AI:2 sidan: 78
Husförhör: Sjösås 1753-1756 AI:2 sidan: 202
Husförhör: Sjösås 1757-1790 AI:3 sidan: 210
Husförhör: Sjösås 1757-1790 AI:3 sidan: 620
Dödbok: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 682
-------------------------------------------------------
Barn 1 födelse: Sjösås 1705-1743 C:1 sidan: 60
Barn 3 födelse: Sjösås 1705-1743 C:1 sidan: 69
Barn 3 död: Sjösås 1705-1743 C:1 sidan: 141
Barn 4 födelse: Sjösås 1705-1743 C:1 sidan: 69
Barn 5 födelse: Sjösås 1744-1753 C:1 sidan: 3
Barn 5 död: Sjösås 1744-1753 C:2 sidan: 148
Barn 6 födelse: Sjösås 1744-1753 C:1 sidan: 3
Barn 6 död: Sjösås 1744-1753 C:2 sidan: 147
Barn 7 födelse: Sjösås 1744-1753 C:2 sidan: 16
Barn 8 födelse: Sjösås 1744-1753 C:2 sidan: 54
Barn 8 död: Sjösås 1744-1753 C:2 sidan: 161
Barn 9 födelse: Sjösås 1744-1753 C:2 sidan: 73
Barn 9 död: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 655
Barn 10 födelse: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 9
Barn 11 födelse: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 30
Barn 11 död: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 662