Jöns Jonsson
(159(5)-1691)
Bonde i Dragsnäs, Ramkvilla (F)

Far: Jon
Mor:
Födelse: 159(5) Hornaryd (G) 
Dop: 

Gemål: Margareta Håkansdotter
Lysning:  
Vigsel: 161(4) 
Barn: Marit Jönsdotter (1645-1741)

Död: 1691-10-15 Ramkvilla (F) Dragsnäs
Begravd: 1691-10-25 Ramkvilla (F) 20 post Trinit – Jöns Jonsson i dragsnääs född i Hornaryd bÿ af ährliga föräldrar. .. … i 19 åhr, [samt] äktenskap med Margaretha Håkansdotter i 58 åhr aflat 7 barn, …siuck i 20 weckor döde den 15 octob. Dets ålder 96 åhr begrafwen mitt för till chordörren.
Livshistoria:  mf fm fm fm mf (1622)
Född i Hornaryd, hemma i 19 år, gift i 58 år, död i en ålder av 96 år.

Jöns var bosatt på följande platser:
Hornaryd (G)
Ramkvilla (F) Dragsnäs
Samtida händelser
1611 Karl IX dör och Gustaf II Adolf blir kung.
1613 Kalmarkriget avslutas. Sverige tvingas betala lösen för Älvsborgs fästning.
1618-1648 Trettioåriga kriget svenskt deltagande åren 1630-1648.
1623 Pesten härjar återigen, i Stockholm dör många.
1624 De första mynten i koppar präglas.
1625 Kvarntullen införs, dvs. för varje tunna råg el. korn som mals skall avgift läggas.
1632 Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1634 Sverige delas in i 12 län som leds av landshövdingar.
1638 Ny pestepidemi härjar.
1643-1645 Krig mot Danmark. Fred i Brömsebro 1645.
1650 90 procent av svenska folket bor på landet, 45 procent ägde jorden de brukade.
1650 Alla svenskar måste besöka kyrkan på söndagar, de som inte kom straffades hårt.
1669 Allmän kyrkobön mot trolldom införs.
1671 Gårdsrätt införs, dvs. adeln har rätt att döma och straffa sina tjänare.
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1680 Straffen för slagsmål och oljud under kyrkobesök skärps, i vissa fall till dödsstraff.
1682 Indelningsverket införs. dvs. varje rote (2-4 gårdar) får sörja för ett soldattorp.
1684 Hårdare straff införs för att upprätthålla katekesförhören & kyrkobesöken.
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige.
Källor:
Dödbok: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 111 / sid 217
Dödbok: Ramkvilla 1688-1707 C:1 sidan: 216