Rasmus Michelsson
(1720-1771)
Bonde vid Långhammars, Fårö, Gotland (I)

Far: Michel
Mor:
Födelse: 1720-11-23 Fårö (I) d 23 ejusd: (november) är Michel Långhammars son född, döptes d 27 kallades Rasmus.
Dop:1720-11-27 Fårö (I) faddrar woro jemte kyrkioherden Christian Schaboún, Hans Kalberga, .. Bondans, Pers Werkegårds, Per Broa, Rasmus Värkegårds, Michel Larson ..osv

Gemål: Catharina Hansdotter (1725-1784)
Lysning:  
Vigsel: 1751-09-29 Fårö (I) d 29 Sept. wigdes i kyrkan ... vänlige och beskedlige Rasmus Michelson Långhammars med vänliga och dygdiga pigan Catharina Hansdotter Kalberga.
Barn: Michel Rasmusson (1754-)

Död: 1771-03-06 Fårö (I) Mars. 6, 17, Bond. Rasmus Michelson Långhammars, 50 år. Begravd på kyrkogården.
Begravd: 1771-03-17 Fårö (I)
Livshistoria:  mm mm fm ff (500)
Rasmus (30) gifte sig 1751 med Catharina Hansdotter (26).

De fick barnen:
Michel Rasmusson 1754-


Rasmus var bosatt på följande platser:
Gotland (I) Fårö, Långhammars
Samtida händelser
1725 Missväxt i stora delar av landet med svält som följd.
1726 Konventikelplakatet införs som förbjuder bönemöten i hemmen.
1730 Edward Scarlett uppfinner glasögonbågarna.
1734 Ny lag avskaffar stympning som bestraffning.
1734 Lag bestämmer att bouppteckning är obligatorisk vid dödsfall i Sverige.
1740 Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1741-1743 Hattarnas ryska krig krig mot Ryssland. Fred i Åbo 1743.
1749 fick Sverige som första land i världen en modern befolkningsstatistik.
1751 Kung Fredrik I dör och efterträds av Adolf Fredrik som är kung till 1771.
1753 Sverige går från den julianska kalendern till den gregorianska. Från 17 februari till 1 mars.
1756 Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike, lever till 1791. (35 år)
1757-1762 Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762.
1760 hade Sverige 1 miljoner 925 tusen invånare.
1770 Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771 Kung Adolf Fredrik dör och efterträds av sin son Gustav III.
Källor:
Födelse: Fårö (I) CI:1 (1688-1761) Bild 380 / sid 65
 
Vigsel: Fårö (I) CI:1 (1688-1761) Bild 530 / sid 95
 
Dödbok: Fårö (I) CI:2 (1770-1843) Bild 1270 / sid 251
Födelse: Fårö (I) CI:1 (1688-1761) Bild 380 / sid 65
Husförhör: Fårö (I) AI:1 (1756-1786) Bild 670 / sid 55
Vigsel: Fårö (I) CI:1 (1688-1761) Bild 530 / sid 95
Dödbok: Fårö (I) CI:2 (1770-1843) Bild 1270 / sid 251