Anna Larsdotter
(1785-)
Bodde i Fleringe, Gotland (I)

Far: Lars Olofsson (1736-)
Mor:
Födelse: 1785 Fleringe (I) Grodda
Har även hittat att hon skulle vara född i Koparve i Rute socken 1784.
Dop: 

Gemål: Mathias Mathiasson
Lysning:  
Vigsel: 1804 
Barn: Lars Lundgren (1809-1848)

Död:  
Begravd:  
Livshistoria:  mf mm fm (109)
Anna Larsdotter och Mathias Mathiasson fick enligt boupptäckningen jag har hittat följande barn:

1) Cathrina Mattiasdotter 1807-
2) Lars Mattiasson Lundgren 1809-1847
3) Mathias Mattiasson 1813-
4) Jacob Mattiasson 1815-
5) Petter Andreas Mattiasson 1817-
6) Olof Niclas Mattiasson 1820-
7) Brita Maria Mattiasdotter 1824-
8) Johan Daniel Mattiasson 1828-

Boupptäckning, upprättad ännu medan Anna och Mathias levde
År 1850 den 23de September, blef uppå anmodan laga bouppteckning förrättad hos Husbonden och Kyrkowärden Mathias Mathiasson och hans hustru Anna Larsdotter vid Lunderhage i Fleringe socken, hvilka makar beslutat all liv undvikande af framtida tvist medan debåda lefva, vill bo utreda och tillgångarnas bodela emellan följande levande barn neml.

Söner: Mathias 37 år gammal, sjöman, vistandet obekant emedan någon underrättelse från honom ej erhållits sedan år 1838 dock kommer hans rätt och bästa vid detta tillfälle att bevakas af fadren Mathias Mathiasson.
Jacob 35 år gammal, arbetskarl, gift med Bondedottren Gertrud Christoffersdotter från Skymnings i Fleringe.
Petter Andreas 33 år, Husbonde, gift med Sofia Elisabeth Persdotter vid Nors i nämnda socken.
Olof Niclas 30 år, arbetskarl, gift med Husbondedottren Brita Maria Pehrsdotter från Nors i Hall.
Johan Daniel 22 år gammal ogift och vistas hemma.

Döttrar: Cathrina 43 år gammal, gift med Husbonden Lars Stenström vid Stenstuga i Bunge.
Brita Maria 26 år, ogift, vilket förmynderskap närvarande Husbonden Anders Godman från Alfvars i Ruthe sig åtog.

Under äktenskapet hafva bemälte makar jemväl sammanaflat en med döden afliden son Lars Lundgren som i lifstiden varit gift och jemte Enkan Anna Catrina Persdotter efterlemnat fyra döttrar neml. Anna Sofia 14 år, Maria Elisabeth 11 år, Cathrina Wilhelmina 7 år och Emma Christina 4 år gammal, hvilkas rätt och .. bevakas af deras efter fadren tilförordnade förmyndare arbetskarlen Jacob Lundgren, samt Husbonden Petter Andreas Lundgren Nors, Lars Stenström Stenstuga och Johan Persson Nors i Fleringe.Anna var bosatt på följande platser:
Gotland (I) Fleringe, Grodda
Gotland (I) Fleringe, Lunderhage
Samtida händelser
1790 hade Sverige 2 miljoner 188 tusen invånare.
1792 Gustav III blir skjuten vid en maskeradbal och dör tretton dagar senare.
1794 Kaffet förbjuds i Sverige.
1801 Tiggeri på städernas gator straffas med spö, ris och spinnhus.
1802 Kaffeförbudet som upprätthållits med hjälp av kaffespioner hävs.
1810 Kompositören och pianisten Frédéric Chopin föddes i Polen.
1812 En ny tryckfrihetsförordning innebär ytterligare inskränkningar.
1818 Karl XIII avlider och Karl XIV Johan blir kung över Sverige och Norge.
1822 358 hus i Norrköping brinner ner, 3 259 personer blir hemlösa.
1823 ca 40 personer drunknar när en färja på väg till Öland kantrar i Kalmarsund.
Källor:
Bouppteckning: Gotlands norra häradsrätt (-1899) (I) F2B:104 (1851-1851) Bild 850 / sid 18
Bouppteckning: Gotlands norra häradsrätt (-1899) (I) F2B:104 (1851-1851) Bild 850 / sid 18