Ingeborg Torstensdotter
(1728-1783)
Piga i Fuld. Bondhustru i Kolsebro, Ukna (H)

Far: Torsten Bengtsson (1696-1783)
Mor: Anna Nilsdotter (1699-)
Födelse: 1728-05-28 Ukna (H) d. 28 Maji Ingeborg Torsten Bengtssons och Hust. Anna Nilsdotters dotter i Fuld.
Dop: Ukna (H) Anders, Christin i Fuld, Anders Nilsson ibid. Hust Anna Maria, Bengt Jönsson

Gemål: Lars Månsson (1727-1779)
Lysning:  
Vigsel: 1750-09-19 Ukna (H) d. 19 Sept. Wigdes drängen Lars Månsson i Kolsebro med pigan Ingeborg Thorstensdotter i Fuld.
Barn: Stina Larsdotter (1751-1832)

Död: 1783-07-01 Ukna (H) Julii d. 1 Änkan Ingeborg Torstensdr i Kolsebro, död af hetsig feber - 55
Begravd:  Ukna (H)
Livshistoria:  ff ff fm m (131)
Ingeborg Torstensdotter föddes tisdagen den 28 maj 1728 i Fuld i Ukna socken i Småland av föräldrarna Anna Nilsdotter (29 år) och hennes man Torsten Bengtsson (31 år)

1750 när hon var 22 år gammal gifte hon sig med drängen Lars Månsson (22 år) i Kolsebro i Ukna socken.

Det går inte att få fram någon bild på husförhören eftersom Ukna saknar husförhörslängderna mellan åren 1726-1794.

Ingeborg och Lars Månsson fick följande barn:
1) Stina Larsdotter 1751-1832
2) Måns Larsson 1754-
3) Annika Larsdotter 1758-
4) Torsten Larsson 1762-

1779 och efter 28 års äktenskap drunknade hennes man Lars Månsson (51 år) i Storån som rinner genom Ukna socken. Prästen har skrivit att han drunknade mitt för Torp .
Torp heter ett ställe som ligger utmed ån en bit ifrån Ukna. [se karta]

1783 avled Ingeborg av "hetsig feber" 55 år gammal.

Ingeborg var bosatt på följande platser:
Ukna (H) Kolsebro
Samtida händelser
1740 Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1741-1743 Hattarnas ryska krig krig mot Ryssland. Fred i Åbo 1743.
1749 fick Sverige som första land i världen en modern befolkningsstatistik.
1751 Kung Fredrik I dör och efterträds av Adolf Fredrik som är kung till 1771.
1756 Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike, lever till 1791. (35 år)
1757-1762 Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762.
1770 Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771 Kung Adolf Fredrik dör och efterträds av sin son Gustav III.
1772 Gustav III genomför en improviserad statskupp i augusti.
1778 Kvinnor får lov att vara anonyma i födelseboken vid födsel av oäkta barn.
1779 Sverige förbjuder den häxjakt som pågått sedan 1400-talet.
Källor:
Födelse: Ukna (H) C:2 (1708-1756) Bild 139 / sid 271
 
Vigsel:Ukna (H) C:3 (1757-1766) Bild 68 / sid 125
 
Dödsbok: Ukna (H) C:3 (1757-1766) Bild 131 / sid 245
Födelse: Ukna (H) C:2 (1708-1756) Bild 139 / sid 271
Vigsel: Ukna (H) C:3 (1757-1766) Bild 68 / sid 125
Dödsbok: Ukna (H) C:3 (1757-1766) Bild 131 / sid 245
Barn 1 födelse: Ukna 1708-1756 CI:2 sidan: 392
Barn 2 födelse: Ukna 1708-1756 CI:2 sidan: 411
Barn 3 födelse: Ukna 1757-1766 CI:3 sidan: 157
Barn 4 födelse: Ukna 1757-1766 CI:3 sidan: 177