tillbaka
Sundsborg i Ramkvilla socken, J��nk��pings l��n (F) Sm��land

Kartan är hämtad från Lantmäteriet