tillbaka
Vassbäck i Gladhammar socken, Kalmar län (H) Småland

Kartan är hämtad från Lantmäteriet